Haber

Bakanlıktan amatör branş kararı! Futbolculardan kesilen vergiler altyapı için kullanılacak

Sporculara ödenen bedellerden ilgili patronlarca açılan özel hesaplara stopaj yapılarak ilgili vergi dairesine zamanında ödenen gelir vergisinin bu hesaba aktarılan bedeller kullanılarak iade edilmesinin usul ve esasları düzenlendi.

Sporculara yapılan ödemeler uygulama kapsamındadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sporcu Fiyatlarından Kesilerek Alınan Gelir Vergisinin İadesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre spor kulüpleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kayıtlı spor anonim şirketleri sporcu fiyatlarından stopaj gelir vergisi uygulamasından yararlanabilecek. İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, sporculara ödenen ve zamanında beyan edilen ve vergi dairesine vadesinde ödenen bedellerden mahsup edilen gelir vergisi bedelleri dikkate alınacaktır.

Aylık ücret, başarı ikramiyesi, maç başı ücret, imza ücreti, imaj hakkı ve sporculara sağlanan diğer menfaat ve menfaatler bedel kapsamında ödenecektir. Diğer spor personeli, antrenörlük çalışanları ve idari hizmetlerde, destek hizmetlerinde ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden kesilen vergiler iade uygulaması kapsamında olmayacaktır.

Özel hesap gelirlerinin tahsili için Türkiye’deki kamu bankalarında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılacaktır. Vergi daireleri tarafından hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesaptaki tutarların ödenmesinden elde edilen gelirler özel hesapların kaynağını oluşturur.

Zorunlu ödemeler

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılan bedel ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin söz konusu spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile yasal süresi içinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi gerekmektedir. Pişmanlık duyarak yapılan beyannameler dahil olmak üzere yasal süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden alınan gelir vergisi, yasal süresi içinde verilen düzeltme beyannameleri hariç olmak üzere iade edilmez. Sporculara ödenen bedeller üzerinden patron tarafından ödenen stopaj bedelleri, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde düzeltme fişi ile vergi dairelerince ilgili patron adına açılan özel hesaba aktarılır. Özel hesaptaki tutarlar, kötüye kullanım nedeniyle yapılan değerlendirmeler kapsamındaki alacaklar dışında rehin ve haciz konulamaz.

Altyapı için kullanılacak

İşverenin özel hesabına aktarılan tutarlar, sadece amatör spor faaliyetleri ile altyapı sporları eğitim tesislerinde faaliyet gösteren sporculara, antrenörlerine ve diğer spor personeline yapılan ücret ve brüt ödemelerde kullanılacaktır. Bu kapsamdaki kişilerin iaşe, barınma, seyahat, sağlık, eğitim ve öğretim giderleri, amatör ve altyapı faaliyetlerine yönelik hazırlık kampları, karşılaşma, araç-gereç, spor federasyon vizesi, lisans, kayıt ve katılım giderleri de bu hesaptan karşılanır. Hesap, altyapı spor eğitim tesislerinin inşaası ve bu tesislerde görevli işçilerin ücretleri de dahil olmak üzere bu tesislerin işletilmesi ve bakımı için yapılan harcamalar için kullanılabilecektir.

Daha önce yayınlanan yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen üst lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig alt gruplarının futbol sporları bölümündeki faaliyetleri amatör spor faaliyetleri kapsamında ödenecek.

Spor kulüpleri ve bu spor kulübünün iştiraki veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek harcanamayan bedellerden, kendi ortalarında harcanmak üzere birebir hedefle transfer yapabilecekler. Nisan ayında sporculara ödenen bedellerden düşülen ve Mayıs ayında verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilen ve vadesinde ödenen stopaj bedelleri, tahsil tarihini takip eden 5 iş günü içinde iade edilmek üzere mükelleflerin bildirdiği özel hesap veya hesaplara aktarılır.

Konuyla ilgili daha önce yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, 1 Ocak 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri ​​arasında sporculara yapılan bedel ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, kaldırılan yönetmelik kararlarına göre iade edilecek. Sportif faaliyette bulunan anonim şirketlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde kayıt süreci devam eden anonim şirketler de iade uygulamasından yararlanacak. Yönetmelik 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi.

altieylulhaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu